Ugovor o poslovnoj saradnji u cilju obezbjeđivanja povoljnosti za članove Komore (SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA)
15.12.2023

Inženjerska komora i Sava osiguranje AD Podgorica, u cilju obezbjeđivanja povoljnosti za članove/ice Komore, potpisali su novi Ugovor o poslovnoj saradnji, kojim su definisane povoljnosti, uslovi i vrste osiguranja za članove/ice IKCG.

Pravo na popust imaju samo oni članovi/ice koji su prethodno izvršili prijavu putem dostupnog linka Sava osiguranja AD i čiji su podaci upisani. Članovi/ice IKCG su ugovarači osiguranja po pojedinačnim vrstama osiguranja.

Ugovorom je obuhvaćeno:

 • Osiguranje profesionalne odgovornosti projektanata,
 • Auto kasko osiguranje,
 • Putno zdravstveno osiguranje,
 • Osiguranje domaćinstva.

Pravo na popust ili povoljnost po ovom ugovoru imaju samo članovi/ice IKCG, pored popusta koji su definisani tarifama premija, a koji sleduju ugovarača ili osiguranika i to za:

 • Osiguranje profesionalne odgovornosti projektanata:
 • Komercijani popust 10%,
 • Mogućnost plaćanja premije u ratama i to na 3 mjesečne rate.
 • Auto kasko osiguranje:
 • Komercijalni popust 15% za vozila vrijednosti preko 50.000,00 eura,
 • Komercijalni popust 25% za vozila vrijednosti do 50.000,00 eura,
 • Putno zdravstveno osiguranje:
 • Komercijalni popust 20%
 • Domaćinstvo:
 • Komercijalni popust 20%

 

Sa istim ciljem je potpisan i novi Ugovor o poslovnoj saradnji sa Sava Car DOO.

Ugovorom je definisano pružanje usluga registracije vozila članovima IKCG i članovima njihovih užih porodica (suprug/a i djeca), koji su prethodno izvršili prijavu putem dostupnog linka Sava osiguranja AD i čiji su podaci upisani.

Sava Car se obavezuje da na svojim tehničkim pregledima pruži uslugu osiguranja, ugovaračima osiguranja, uz sljedeće povoljnosti:

 • gratis uslugu tehničkog pregleda vozila,
 • manipulativne troškove u iznosu od 15,00 eura bruto.

 

Zainteresovani članovi Komore punjavaju prijavni obrazac na linku: http://ikcg01.sava.co.me/.

 

Za sva eventualna pitanja u vezi sa naprijed pomenutim benefitima, kao i pomoć i podršku prilikom registracije, molimo da kontaktirate Maju Ražnatović iz Sava osiguranja.

Kontakt podaci: 

e-mail: maja.raznatovic@sava.co.me

mob. 069 277 409

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021