Oglas za prikupljanje ponuda za izradu tehničke dokumentacije objekta kolektivnog stanovanja u Pljevljima
13.06.2024

Stambena zadruga zdravstvenih radnika Crne Gore „Zdravstvo“, raspisuje Oglas za prikupljanje ponuda za izradu tehničke dokumentacije objekta kolektivnog stanovanja u Pljevljima.

Ponuđači dostavljaju ponude u zapečaćenoj koverti svakog radnog dana do 02.07.2024. godine u 12 časova, neposrednom predajom u prostorije Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači (odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici) biće održano (02.07.2024. godine u 13.00h) u prostorijama Stambene zadruge.

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBJEKTA KOLEKTIVNOG STANOVANJA U PODGORICI

OGLASNA DOKUMENTACIJA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021