STRUČNA POSJETA AUTOPUTU U CG, U ZIMSKIM USLOVIMA, 09.03.2023.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021