Kalendar stručnih usavršavanja
UŽIVO: Posjeta Autoputu E 761- Moravski koridor (Pojate – Kruševac - Ardani – Preljina)Moravski koridor - R. Srbija 20.09.2024Građevinskih inženjera
Online: Poređenje FIDIC modela sa ostalim modelima ugovora (PRAG, ugovor po Zakonu o obligatornim odnosima) (obuka - kurs) Online, sa početkom u 17h 03.07.2024Arhitekata
UŽIVO: Guest Room Managment System - Sistem za upravljanje hotelskim sobama IKCG, sa početkom u 11h 27.06.2024Elektro inženjera
ONLINE: Guest Room Managment System - Sistem za upravljanje hotelskim sobama ONLINE, sa početkom u 11h 27.06.2024Elektro inženjera
Online: Praktična primjena FIDIC modela i najčešći sporovi u ugovorima (obuka - kurs) Online, sa početkom u 17h 26.06.2024Arhitekata
Online: Odabir FIDIC modela u odnosu na vrstu projekta (obuka - kurs) Online, sa početkom u 17h 19.06.2024Arhitekata
SAVREMENE ZAŠTITNE ELEKTROINSTALACIONE KOMPONENTE I MJERNE METODE ZA PRAVOVREMENO OTKRIVANJE NAJOPASNIJIH KVAROVA U NISKONAPONSKIM ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA, KAO UZROČNIKA POŽARA – LOŠ ELEKTRIČNI KONTAKT I REDNI ELEKTRIČNI LUKMultimedijalna sala Sportsko kulturnog centra UCG, ul. Baku br.1, Podgorica, sa početkom u 11h 19.06.2024Elektro inženjera Drugih inženjerskih struka
UŽIVO: Geotermalne toplotne pumpe IKCG, sa početkom u 13:15h 13.06.2024Mašinskih inženjera
ONLINE: Geotermalne toplotne pumpe ZOOM, sa početkom u 13:15h 13.06.2024Mašinskih inženjera
UŽIVO: Obuka-Kurs: Primjena FIDIC modela ugovaranja kod izgradnje objekata Hotel Cue Podgorica, sa početkom u 17h. 13.06.2024Arhitekata
UŽIVO: Komercijalna prezentacija na temu: Sistem zaštite mostovskih konstrukcija - hidroizolacija Hotel "CUE", Podgorica, sa početkom u 11h. 12.06.2024Građevinskih inženjera
UŽIVO: 1. Green & Digital Innovation for sustainable World - AirSet digitalizovane distibutivne trafostanice bez SF6 gasa 2. Digital power solution - Automatizacija SN mreze IKCG, sa početkom u 10:30h 06.06.2024Sve struke
ONLINE: 1. Green & Digital Innovation for sustainable World - AirSet digitalizovane distibutivne trafostanice bez SF6 gasa 2. Digital power solution - Automatizacija SN mreze zoom, sa početkom u 10:30h06.06.2024Sve struke
Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda - VODA 2024. godina Palić, R. Srbija27.05.2024Građevinskih inženjera
UŽIVO: PROBLEMATIKA TRAJNOSTI I REKONSTRUKCIJE BETONSKIH KONSTRUKCIJAMultimedijalna sala Univerzitetsko sportsko - kulturnog centra, sa početkom u 10h. 27.05.2024Građevinskih inženjera
Demo - Prezentacija "R&M RoadShow 2024".Plato ispred glavnog ulaza u zgradu Tehničkih fakulteta UCG, Podgorica; 10,00-17,00 h24.05.2024Elektro inženjera
UŽIVO: Frekfentni regulatori, hermonijska izobločenja, aktivni filteri IKCG, sa početkom u 11h. 23.05.2024Sve struke
ONLINE: Frekfentni regulatori, hermonijska izobločenja, aktivni filteri Online, sa početkom u 11h. 23.05.2024Sve struke
Online: BIM obuka: Arhicad - napredni nivo Online, sa početkom u 16h. 14.05.2024Arhitekata
UŽIVO: "Izazovi i rjesenja u integraciji obnovljivih izvora energije u distributivnu i prenosnu mrezu"Elektrotehnički fakultet, sala dekanata, sa početkom u 11h. 14.05.2024Sve struke
ONLINE: "Izazovi i rjesenja u integraciji obnovljivih izvora energije u distributivnu i prenosnu mrezu"ZOOM, sa početkom u 11h14.05.2024Sve struke
II KONGRES ARHITEKATA CRNE GOREHotel Karisma Azul beach resort, Ulcinj12.05.2024Arhitekata
II KONGRES ARHITEKATA CRNE GOREHotel Karisma Azul beach resort, Ulcinj11.05.2024Arhitekata
II KONGRES ARHITEKATA CRNE GOREHotel Karisma Azul beach resort, Ulcinj10.05.2024Arhitekata
UŽIVO: Kontinuitet poslovanja bez kompromisa - SE UPS sistemi za pouzdano napajanjeIKCG, sa početkom u 11h 25.04.2024Elektro inženjera
ONLINE: Kontinuitet poslovanja bez kompromisa - SE UPS sistemi za pouzdano napajanjeZOOM, sa početkom u 11h 25.04.2024Elektro inženjera
Noć arhitekture: „Pod svijetlom arhitekture“.Muzički centar Crne Gore, Podgorica; u 18h24.04.2024Arhitekata
UŽIVO: ATIG - Modifikovani postupak elektrolučnog TIG zavarivanjaSala IKCG , sa početkom u 13h18.04.2024Mašinskih inženjera
Online: ATIG - Modifikovani postupak elektrolučnog TIG zavarivanjaOnline18.04.2024Mašinskih inženjera
UŽIVO: Javna rasprava organizuje prezentaciju nacrta Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine Hotel Cue - Podgorica, sa početkom u 12h. 18.04.2024Sve struke
UŽIVO: Solis invertori za fotonaponske sisteme Sala IKCG , sa početkom u 10h.17.04.2024Sve struke
Online: Solis invertori za fotonaponske sisteme Sala IKCG , sa početkom u 10h.17.04.2024Sve struke
UŽIVO: BIM How to MontenegroUniverzitetski sportsko - kulturni centar - multimedijalna sala, sa početkom u 12 h. 11.04.2024Sve struke
ONLINE: BIM Obuka: Archicad - osnovni nivoOnline, sa početkom u 16h09.04.2024Arhitekata
Online: Osnovna obuka Softvera Revit Structure Online, obuka će se realizovati u 7 termina u ukupnom trajanju od 14 školskih časova. 08.04.2024Građevinskih inženjera
UŽIVO: Procjena rizika od katastrofa Crne Gore i Zakon o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesrećeSala IKCG, sa početkm u 11h. 03.04.2024Arhitekata Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
ZOOM: Procjena rizika od katastrofa Crne Gore i Zakon o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesrećeZoom, sa početkom u 11h03.04.2024Arhitekata Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
ZOOM: Procjena rizika od katastrofa Crne Gore i Zakon o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesrećeZoom, sa početkom u 11h03.04.2024Arhitekata Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
UŽIVO: Procjena rizika od katastrofa Crne Gore i Zakon o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesrećeSala IKCG, sa početkom u 11h03.04.2024Arhitekata Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
ZOOM: Projektovanje data centaraZOOM, sa počekom od 11h02.04.2024Elektro inženjera
UŽIVO: Projektovanje data centaraSala IKCG, sa počekom od 11h02.04.2024Elektro inženjera
Zoom: Primjena regulacionih građevina kod uređenja rječnih dionicaZoom, sa početkom od 11h29.03.2024Građevinskih inženjera
Uživo: Primjena regulacionih građevina kod uređenja rječnih dionicaSala IKCG, sa početkom od 11h. 29.03.2024Građevinskih inženjera
ZOOM: Odvodnici prenapona i odabir u AC i PV(DC) sistemima ZOOM, od 13h27.03.2024Elektro inženjera
UŽIVO: Zakon o građevinskim proizvodimaSala IKCG, od 11h27.03.2024Sve struke
ONLINE: Zakon o građevinskim proizvodimaZoom, od 11h27.03.2024Sve struke
ZOOM: Univerzalni dizajn i pristupačnost objektima kroz Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom /poznavanje propisaZOOM; u 11h26.03.2024Sve struke
UŽIVO: Univerzalni dizajn i pristupačnost objektima kroz Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom /poznavanje propisaSala IKCG u 11h26.03.2024Sve struke
Uživo: KONFERENCIJA “SOCIAL HOUSING” - politika i praksa socijalnog stanovanjaZgrada Parlamenta Glavnog grada - multimedijalna sala, sa početkom u 15 h. 25.03.2024Arhitekata
UŽIVO: Obnovljivi izvori energije - BiomasaSala IKCG; u 13:15 h21.03.2024Arhitekata Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
ONLINE: Obnovljivi izvori energije - BiomasaZOOM: u 13:15 h21.03.2024Arhitekata Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
Italian Design day 2024 Muzički centar Crne Gore - kamerna sala,od 12:00 - 14:3021.03.2024Arhitekata
ZOOM: Liftovi u upotrebi i novi liftovi u postojećim zgradamaZOOM platforma IKCG, od 13:30h14.03.2024Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
UŽIVO: Liftovi u upotrebi i novi liftovi u postojećim zgradamaIKCG, od 13:30h14.03.2024Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera
ZOOM: PRINCIPI PROJEKTOVANJA I INSTALIRANJA DIZEL ELEKTRIČNIH AGREGATAZOOM, od 10h06.03.2024Mašinskih inženjera Elektro inženjera
ZOOM: PRINCIPI PROJEKTOVANJA I INSTALIRANJA DIZEL ELEKTRIČNIH AGREGATAZoom, od 10h06.03.2024Mašinskih inženjera Elektro inženjera
UŽIVO: Softver za odabir agregata u zavisnosti od vrste opterećenjasala IKCG, od 13h06.03.2024Elektro inženjera
UŽIVO: Softver za odabir agregata u zavisnosti od vrste opterećenjasala IKCG, od 13h06.03.2024Elektro inženjera
ZOOM: Softver za odabir agregata u zavisnosti od vrste opterećenjaZOOM; od 13h06.03.2024Elektro inženjera
ZOOM: Softver za odabir agregata u zavisnosti od vrste opterećenjaZOOM, u 13h06.03.2024Elektro inženjera
UŽIVO: Legalizacija bespravnih objekataIKCG, u 11,00 h05.03.2024Sve struke
ONLINE: Legalizacija bespravnih objekataZOOM; u 11,00 h05.03.2024Sve struke
IX Međunarodna konferencija: Građevinarstvo - nauka i praksa GNP 2024Kolašin, CG 05.03.2024Građevinskih inženjera
UŽIVO: Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata / poznavanje propisaHotel Cue, Podgorica - 13,00h26.02.2024Arhitekata
ZOOM: Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata / poznavanje propisaZOOM platforma - 13,00h26.02.2024Arhitekata
UŽIVO: Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata / poznavanje propisaHotel Cue, Podgorica - 13,00h26.02.2024Arhitekata
ZOOM: Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata / poznavanje propisaZOOM platforma - 13,00h26.02.2024Arhitekata
UŽIVO: Male hidroelektrane u komunalnoj hidrotehnici / stručno područjeSala IKCG, od 11:00h do 13:00h23.02.2024Građevinskih inženjera
ONLINE: Male hidroelektrane u komunalnoj hidrotehnici / stručno područjeZOOM, u periodu od 11:00h do 13:00h23.02.2024Arhitekata Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera Elektro inženjera
UŽIVO: ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU U GRAĐEVINSKOM SEKTORUSala IKCG, od 12,00 h22.02.2024Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera Elektro inženjera Drugih inženjerskih struka
ONLINE: ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU U GRAĐEVINSKOM SEKTORUZOOM nalog, od 12,00 h22.02.2024Mašinskih inženjera Građevinskih inženjera Elektro inženjera Drugih inženjerskih struka
UŽIVO: Planiranje prostora i planska dokumentacijaIKCG, 11,00 h21.02.2024Sve struke
ONLINE: Planiranje prostora i planska dokumentacijaZOOM, od 11,00 h21.02.2024Sve struke
BIM obuka: Autodesk Revit / stručno područjeonline12.02.2024Arhitekata
Autorsko pravo (utvrđivanje povrede prava i naknada štete) / stručno područjeHotel Cue, Podgorica27.12.2023Arhitekata
UŽIVO: Pravilnici o načinu obavljanja stručnog nadzora, vršenja revizije i vršenja tehničog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije / poznavanje propisasala IKCG22.12.2023Sve struke
ONLINE: Pravilnici o načinu obavljanja stručnog nadzora, vršenja revizije i vršenja tehničog pregleda složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije / poznavanje propisaZOOM aplikacija22.12.2023Sve struke
Obnovljivi izvori energije: Male hidroelektrane-trenutno stanje i perspektive izgradnje u Crnoj Gori (UŽIVO praćenje) /stručno područjeSala IKCG, Bulevar Džordža Vašingtona br.31, Podgorica21.12.2023Mašinskih inženjera
Obnovljivi izvori energije: Male hidroelektrane-trenutno stanje i perspektive izgradnje u Crnoj Gori (ONLINE praćenje) /stručno područjeZOOM platforma21.12.2023Mašinskih inženjera
Izgradnja objekata (UŽIVO praćenje) /poznavanje propisasala IKCG, Bul.Džordža Vašingtona br.31, Podgorica20.12.2023Sve struke
Izgradnja objekata (ONLINE praćenje) /poznavanje propisaZOOM aplikacija20.12.2023Sve struke
Primjena aluminijumskih konstrukcija u građevinarstvu (UŽIVO praćenje) /stručno područjeSala IKCG, Bul. Džordža Vašingtona br.31, Podgorica18.12.2023Arhitekata Građevinskih inženjera
Primjena aluminijumskih konstrukcija u građevinarstvu (ONLINE praćenje) /stručno područjeZOOM platforma18.12.2023Arhitekata Građevinskih inženjera
TeamCAD BIM How-To Montenegro 2023 /stručno područjeZOOM aplikacija15.12.2023Sve struke
UŽIVO: Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehičke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije /poznavanje propisasala IKCG14.12.2023Sve struke
ONLINE: Pravilnik o načinu izrade i bližoj sadržini tehičke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije /poznavanje propisaZOOM aplikacija14.12.2023Sve struke
Obnovljivi izvori energije - Biomasa (UŽIVO praćenje - sala IKCG) /stručno područjesala IKCG, Bulevar Džordža Vašingtona br.31, Podgorica12.12.2023Mašinskih inženjera
Obnovljivi izvori energije - Biomasa (praćenje online - ZOOM aplikacija) /stručno područjeZOOM platforma12.12.2023Mašinskih inženjera
aktivno učestvovanje u radu tehničkog komiteta ISME ispred IKCG / bodovi: stručno područje SKEIISME07.12.2023Elektro inženjera
članstvo u radnoj grupi za izradu propisa iz oblasti energetike u ime IKCG/ bodovi: opšti dioMinistarstvo kapitalnih investicija07.12.2023Elektro inženjera
Legalizacija bespravnih objekata (UŽIVO praćenje) /poznavanje propisasala IKCG, Bul.Džordža Vašingtona br.31, Podgorica06.12.2023Sve struke
Legalizacija bespravnih objekata (ONLINE praćenje) /poznavanje propisaZOOM aplikacija06.12.2023Sve struke
Konfigurator arhitekture PLC Sistema Upravljanja, Ecostuxure Architecture Builder /stručno područjeSala IKCG, Bulevar Džordža Vašingtona 31, Podgorica05.12.2023Elektro inženjera
Zakon o energetici (UŽIVO praćenje) /poznavanje propisasala IKCG, Bul. Džordža Vašingtona 31, Podgorica23.11.2023Elektro inženjera
Zakon o energetici (ONLINE praćenje) /poznavanje propisaZOOM aplikacija23.11.2023Elektro inženjera
Planiranje prostora i planska dokumentacija (UŽIVO praćenje) /poznavanje propisasala IKCG, Bul.Džordža Vašingtona br.31, Podgorica22.11.2023Sve struke
Planiranje prostora i planska dokumentacija (ONLINE praćenje) /poznavanje propisaZOOM aplikacija22.11.2023Sve struke
Vazdušna zaptivenost zgrada II (UŽIVO praćenje) /stručno područjesala IKCG, Podgorica21.11.2023Mašinskih inženjera
Vazdušna zaptivenost zgrada II (ONLINE praćenje) /stručno područjeZOOM aplikacija21.11.2023Mašinskih inženjera
KNX rešenja za Smart home i Smart Office /stručno područjeon-line21.11.2023Elektro inženjera
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021