Konferencija
Naziv teme: Termotehnika i arhitektura turističkih kompleksa 4* i 5* na sjeveru Crne Gore; Energetski efikasni sistemi grijanja /stručno područje
Oblik stručnog usavršavanja: stručni skup
Opis/Cilj: stručno područje
Mjesto: prostorije Privredne komora CG / ZOOM
Strukovne komore: Mašinskih inženjera
Datum: 07.03.2023
Broj bodova: 3.00
Agenda (pdf): Link
Organizator: SKMI u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Ministarstvom kapitalnih investicija Vlade Crne Gore
Predavač: Miodrag Macanović, Sanja Pavićević, Maja Lukovac Popović, Bojan Grujički, Boban Jolović
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021