Konferencija
Naziv teme: BIM obuka: Autodesk Revit / stručno područje
Oblik stručnog usavršavanja: osnovni kurs / obuka softvera Autodesk Revit
Opis/Cilj: početak: 12.02.2024.godine završetak: 26.02.2024.godine Termini: ponedeljak-srijeda-petak od 18h do 19.30h (trajanje 14 školskih časova u 7 termina)
Mjesto: online
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Arhitekata
Datum: 12.02.2024
Broj bodova: 4.00
Broj polaznika: 150
Organizator: SKA u saradnji sa autorizovanim Autodesk Gold partnerom kompanijom TeamCad
Predavač: Kristina Stojšin, master arhitekture
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021