Konferencija
Naziv teme: UŽIVO: Male hidroelektrane u komunalnoj hidrotehnici / stručno područje
Oblik stručnog usavršavanja: stručno predavanje
Mjesto: Sala IKCG, od 11:00h do 13:00h
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Građevinskih inženjera
Datum: 23.02.2024
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 35
Agenda (pdf): Link
Organizator: SKGI
Predavač: Prof.dr Goran Sekulić
Moderator: Darinka Radojičić
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021