Konferencija
Naziv teme: UŽIVO: BIM How to Montenegro
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno
Opis/Cilj: Sticanje bodova za 2024. godinu.
Mjesto: Univerzitetski sportsko - kulturni centar - multimedijalna sala, sa početkom u 12 h.
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Arhitekata
Mašinskih inženjera
Građevinskih inženjera
Elektro inženjera
Drugih inženjerskih struka
Datum: 11.04.2024
Broj bodova: 3.00
Broj polaznika: 220
Agenda (pdf): Link
Organizator: Strukovna komora arhitekata
Predavač: Aleksa Mandić, Tara Banjar, Vuk Vukanić, Marina Korol, Vladimir Guteša
Moderator: Slobodan Petrović, dipl.inž.arh
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021