Konferencija
Naziv teme: UŽIVO: Procjena rizika od katastrofa Crne Gore i Zakon o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesreće
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno predavanje
Opis/Cilj: Sticanje bodova za 2024. godinu
Mjesto: Sala IKCG, sa početkm u 11h.
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Arhitekata
Mašinskih inženjera
Građevinskih inženjera
Datum: 03.04.2024
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 35
Agenda (pdf): Link
Organizator: SKGI
Predavač: Mr Ljuban Tmušić
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021