Konferencija
Naziv teme: Međunarodna konferencija o korišćenju i zaštiti voda - VODA 2024. godina
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno - sufinansiranje članova SKGI
Opis/Cilj: Pozivamo zainteresovane članove/ce Strukovne komore građevinskih inženjera da se prijave zaključno sa srijedom 08.05.2024.godine isključivo logovanjem na sajt IKCG. Iznos kotizacije je 120 €. Potrebno je da nakon uspješne prijave na sajtu Komore, uplatite 50 € (40% iznosa kotizacije), na žiro-račun IKCG br. 520-22560-04, sa naznakom VODA 2024. Nakon zaključenog spisaka prijavljenih članova, Sekretarijat IKCG će izvršiti uplatu punog iznosa kotizacije organizatoru konferencije i blagovremeno će obavijestiti prijavljene članove. Učesnik događaja, član SKGI, treba da dostavi potvrdu/dokaz da je uzeo/la učešće na navedenoj konferenciji, najkasnije do 07.06.2024. god. Napomena: Sufinansiranje će biti odobreno svakom zainteresovanom članu najviše za dva događaja, navedenih u planu za 2024. god., za koji se član SKGI opredijeli. Za dodatne informacije možete se obratiti na mail: strucnousavrsavanje@ikcg.co.me.
Mjesto: Palić, R. Srbija
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Građevinskih inženjera
Datum: 27.05.2024
Broj bodova: 4.00
Broj polaznika: 50
Organizator: Srpsko društvo za zaštitu Voda
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021