Konferencija
Naziv teme: UŽIVO: PROBLEMATIKA TRAJNOSTI I REKONSTRUKCIJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno
Opis/Cilj: Prijavljivanje za praćenja predavanja se vrši isključivo logovanjem na sajt IKCG, putem korisničkih naloga (LOG IN). Ispod je data lista predavača i tema predavanje koje će održati: 1. Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ. - Uzorci oštećenja betonskih konstrukcija sa primjerima 2. Doc. Dr Nina Serdar, dipl.inž.građ. - Tehnološki aspekti oštećenja i obezbjeđenja trajnosti prema EC 2 3. Predstavnik SIKE - SIKA sistemi za sanaciju i ojačanje betonskih konstrukcija 4. Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ. - Primjeri sanacije i ojačanja betonskih konstrukcija Nakon održanih predavanja planirana je diskusija sa predavačima. Prijave se vrše do 16. maja (10:00h).
Mjesto: Multimedijalna sala Univerzitetsko sportsko - kulturnog centra, sa početkom u 10h.
Strukovne komore: Građevinskih inženjera
Datum: 27.05.2024
Broj bodova: 3.00
Broj polaznika: 220
Organizator: SKGI i SIKA
Predavač: Prof.dr Radenko Pejović, dip.inž.građ.; Doc. dr Nina Serdar, dipl.inž.građ. i predstavnik firme "SIKA".
Moderator: Mr Ivan Mrdak, dipl.inž.građ.
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021