Konferencija
Naziv teme: ONLINE: Geotermalne toplotne pumpe
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno
Mjesto: ZOOM, sa početkom u 13:15h
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Mašinskih inženjera
Datum: 13.06.2024
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 500
Organizator: SKMI
Predavač: Doc dr Esad Tombarević, dipl. maš. inž.
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021