Konferencija
Naziv teme: UŽIVO: Obuka-Kurs: Primjena FIDIC modela ugovaranja kod izgradnje objekata
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno
Opis/Cilj: Tema obuke: 1. dio - Uvod u FIDIC, vrste FIDIC ugovora i njihove karakteristike - 13.06.2024.godine u hotelu "Cue" Podgorica sa početkom u 17h.
Mjesto: Hotel Cue Podgorica, sa početkom u 17h.
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Arhitekata
Datum: 13.06.2024
Broj bodova: 1.00
Broj polaznika: 100
Organizator: SKA
Predavač: Boris Majić, Hrvatska
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021