Konferencija
Naziv teme: Online: Praktična primjena FIDIC modela i najčešći sporovi u ugovorima (obuka - kurs)
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno
Opis/Cilj: 3. dio - 26.06. Online : Praktična primjena FIDIC modela i najčešći sporovi u ugovorima
Mjesto: Online, sa početkom u 17h
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Arhitekata
Datum: 26.06.2024
Broj bodova: 1.00
Broj polaznika: 500
Organizator: SKA
Predavač: Boris Majić iz Hrvatske
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021