Konferencija
Naziv teme: SAVREMENE ZAŠTITNE ELEKTROINSTALACIONE KOMPONENTE I MJERNE METODE ZA PRAVOVREMENO OTKRIVANJE NAJOPASNIJIH KVAROVA U NISKONAPONSKIM ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA, KAO UZROČNIKA POŽARA – LOŠ ELEKTRIČNI KONTAKT I REDNI ELEKTRIČNI LUK
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno
Opis/Cilj: Predavanje će obuhvatiti sledeće oblasti od interesa: 1. Pregled kvarova u niskonaponskim električnim instalacijama sa posebnim osvrtom na kvarove - loš električni kontakt i redni električni luk 2. Nedostaci pravne regulative (standardi i pravilnici) u oblasti verifikacije kvaliteta niskonaponskih električnih instalacija 3. Savremene zaštitne komponente za pravovremenu detekciju rednog električnog luka – AFDD i AFCI prekidači 4. Savremena mjerna tehnika za otkrivanje loših električnih kontakata – termovizijsko snimanje 5. Savremena mjerna metoda – procedura (primenjuje se u okviru redovne verifikacije kvaliteta niskonaponskih električnih instalacija) za pravovremeno otkrivanje loših električnih kontakata Napomena: Predavanje je predviđeno za elektro inženjere i inženjere protiv-požarne zaštite.
Mjesto: Multimedijalna sala Sportsko kulturnog centra UCG, ul. Baku br.1, Podgorica, sa početkom u 11h
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Elektro inženjera
Drugih inženjerskih struka
Datum: 19.06.2024
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 200
Organizator: SKEI
Predavač: dr Nedžad Hadžiefendić, ETF Beograd
Moderator: Vladan Jovanović
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021