Konferencija
Naziv teme: UŽIVO: Posjeta Autoputu E 761- Moravski koridor (Pojate – Kruševac - Ardani – Preljina)
Oblik stručnog usavršavanja: Stručno
Opis/Cilj: Inženjerska Komora Crne Gore - Strukovna komora građevinskih inženjera, u saradnji sa Koridori-ma Srbije DOO, iz Beograda, objavljuje poziv za posjetu Autoputu – E761 Moravski koridor (Pojate – Kruševac - Ardani – Preljina), koji je planiran za vikende 20, 21, 22 ili 27, 28, 29. septembra 2024. godine, shodno konačnom dogovoru sa domaćinima. Preliminarni plan putovanja je sledeći: Posjeta dijelu već izgrađene dionice autoputa, sa mogućim obilaskom Centra za kontrolu saobraćaja. Posjeta izgradnji posebnih faza radova na otvorenoj trasi, tunelima, mostovima, složenim potpornim konstrukcijama ili nekim drugim radovima koje bi njihova stručna lica smatrala atraktivnim. Pregled pojedinih faza radova na prednaprezanju, injektiranju, zaštiti kosina, ugradnji ankernih sidara, ugradnji šipova ili sličnim fazama radova. Prezentacija kontrole kvaliteta radova (terenska ili laboratorijska ispitivanja) Datum označen u pozivu je preliminaran i podložan promjeni. Posjeta će se realizovati sufinansiranjem Komore i učesnika.
Mjesto: Moravski koridor - R. Srbija
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Građevinskih inženjera
Datum: 20.09.2024
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 60
Organizator: SKGI u saradnji sa Koridori Srbije
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021