Konferencija
Naziv teme: BIM Obuka: Archicad 26 - napredna - termin jun
Oblik stručnog usavršavanja: napredni kurs
Opis/Cilj: sticanje znanja iz softvera Archicad 26
Mjesto: Online - Platforma Google Meet
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Arhitekata
Datum: 05.06.2023
Broj bodova: 4.00
Broj polaznika: 150
Organizator: SKA u saradnji sa kompanijom hiCAD
Predavač: MAJA STOJILJKOVIĆ ŠIPOŠ, Arhitekta,BIM Manager,Teacher
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021