Konferencija
Naziv teme: Stručna posjeta gradilištu Eko-efikasne zgrade u Podgorici
Oblik stručnog usavršavanja: stručna posjeta
Opis/Cilj: sticanje stručnih znanja na praktičnom primjeru
Mjesto: gradilište Eko-efikasne zgrade u Podgorici
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Arhitekata
Građevinskih inženjera
Datum: 12.10.2023
Broj bodova: 1.00
Broj polaznika: 200
Organizator: SKA i SKGI
Moderator: Goran Gorašević, MEPPU
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021