Konferencija
Naziv teme: Ventilacija i protivpožarna bezbjednost saobraćajnih tunela sa pregledom obavezujućih standarda i smjernica 2 (ZOOM) /stručno područje
Oblik stručnog usavršavanja: stručno predavanje
Opis/Cilj: stručno područje
Mjesto: ZOOM
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Mašinskih inženjera
Datum: 27.09.2023
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 300
Organizator: SKMI
Predavač: doc.dr Milan Šekularac, Mašinski fakultet UCG
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021