Konferencija
Naziv teme: Projektovanje standardnih i posebnih elektroinstalacijskih zaštitnih elemenata za upravljanje električnim mrežama /stručno područje
Oblik stručnog usavršavanja: stručno predavanje (webinar) - stručno područje
Opis/Cilj: - Pregled IEC standarda koji pokrivaju osigurače - Osnove rada topljivih osigurača • standard IEC 60269-5 "Guidance for the application of low-voltage fuses“ - Uputstva za korištenje niskonaponskih osigurača • Pregled I/t – vremensko-strujnih karakteristika osigurača • Zaštita provodnika sa gG topljivim umecima • Selektivnost – opšte i u praksi  Zaštita jednosmjernih - DC instalacija • standard IEC 60269-6 "Supplementary requirements for fuse-links for the protection of solar photovoltaic energy systems" - Dodatni zahtjevi za osigurače za zaštitu solarnih fotonaponskih energetskih sistema • standard IEC 60269-7 "Fuse-links for the protection of batteries“ - Osigurači za zaštitu baterija • Primjeri zaštite PV i baterijskih sistema iz prakse - Posebni osigurači (za zaštitu DC/AC invertora sa 800V a.c. gG i gS osiguračima, zaštitu prenaponskih, željezničkih i drugih instalacija) - Visokonaponski osigurači
Mjesto: ZOOM
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Elektro inženjera
Datum: 20.09.2023
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 300
Organizator: Strukovna komora elektroinženjera IKCG u saradnji sa ETI Slovenija
Predavač: Viktor Martinčič, univ. dipl. ing.
Moderator: Milanko Džuver, dipl. inž. el
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021