Konferencija
Naziv teme: GEOTEHNIČKO PROJEKTOVANJE - Nasipi i usjeci u tlu/stijeni i geotehnička sidra (online praćenje - ZOOM) /stručno područje
Oblik stručnog usavršavanja: stručno predavanje - stručno područje
Opis/Cilj: Cilj predavanja je da se da kratak uvid u probleme projektovanja i izvođenja nasipa i usjeka u tlu/stijeni. Izložiće se tipični poprečni presjeci, elementi vezani za tehnologiju iskopa/nasipanja, nasip na stišljivoj podlozi, kosine usjeka u stijeni i elementi proračuna stabilnosti po metodi lamela sa osvrtom na EC7. Nakon toga će se izložiti dva računska primjera proračuna stabilnosti kosina primjenom odgovarajućih programskih paketa potpornih zidova - programski paket GEO5. Pošto primjeri sadrže primjenu geotehničkih sidara za stabilizaciju kosina, prethodno će ukratko biti izloženi elementi projektovanja i proračun geotehničkih ankera.
Mjesto: ZOOM aplikacija
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Građevinskih inženjera
Datum: 05.10.2023
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 300
Agenda (pdf): Link
Organizator: SKGI
Predavač: dr Slobodan Živaljević, dipl.inž.građ.
Moderator: Denis Veliu, dipl.inž.građ.
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021