Konferencija
Naziv teme: Planiranje prostora i planska dokumentacija (UŽIVO praćenje) /poznavanje propisa
Oblik stručnog usavršavanja: stručno predavanje
Opis/Cilj: sticanje znanja iz zakonske regulative (opšti dio)
Mjesto: sala IKCG, Bul.Džordža Vašingtona br.31, Podgorica
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Arhitekata
Mašinskih inženjera
Građevinskih inženjera
Elektro inženjera
Drugih inženjerskih struka
Datum: 22.11.2023
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 35
Organizator: IKCG
Predavač: Marina Izgarević Pavićević, generalna direktorica Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme MEPG
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021