Konferencija
Naziv teme: Legalizacija bespravnih objekata (ONLINE praćenje)
Oblik stručnog usavršavanja: stručno predavanje
Opis/Cilj: sticanje znanja iz zakonske regulative (opšti dio)
Mjesto: ZOOM aplikacija
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Arhitekata
Mašinskih inženjera
Građevinskih inženjera
Elektro inženjera
Drugih inženjerskih struka
Datum: 06.12.2023
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 500
Organizator: IKCG
Predavač: Radmila Lainović, MEPG
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021