Konferencija
Naziv teme: Zakon o energetici (ONLINE praćenje)
Oblik stručnog usavršavanja: stručno predavanje
Opis/Cilj: sticanje znanja iz zakonske regulative (opšti dio programa)
Mjesto: ZOOM aplikacija
Način realizacije: Online
Strukovne komore: Elektro inženjera
Datum: 23.11.2023
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 300
Organizator: SKEI
Predavač: Blagota Novosel, dipl.ing.el-bivši elektroenergetski inspektor Crne Gore
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021