Konferencija
Naziv teme: Konfigurator arhitekture PLC Sistema Upravljanja, Ecostuxure Architecture Builder /stručno područje
Oblik stručnog usavršavanja: radionica
Opis/Cilj: stručno područje
Mjesto: Sala IKCG, Bulevar Džordža Vašingtona 31, Podgorica
Način realizacije: Uživo
Strukovne komore: Elektro inženjera
Datum: 05.12.2023
Broj bodova: 2.00
Broj polaznika: 35
Organizator: SKEI u saradnji sa Schneider Electric
Predavač: Boban Dejanović, dipl.inž.el.
Moderator: Ana Munnecke, dipl.inž.el.
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021