II VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKEI
17.11.2023

Na osnovu člana 41 stav 4 Statuta Inženjerske komore Crne Gore (“Službeni list CG”, broj 22/18 od 11.04.2018, 076/21 od 09.07.2021.), zakazana je II VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ELEKTRO INŽENJERA,  koja će se održati 24.11.2023.god. sa početkom u 19 časova, u prostorijama Inženjerske komore CG. Za sjednicu je predložen sledeći DNEVNI RED:

  1. Izbor verifikacione komisije i njen izvještaj
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine SKEI
  4. Plan reorganizacije Komore
  5. Razno

Na sjednicu su, osim delegata/kinja Skupštine SKEI i Skupštine IK (SKEI)  pozvani:

  • Predsjednica i članovi/ice Izvršnog odbora SKEI
  • Hajdana Božović, predstavnica SKEI u Upravnom odboru
  • Srđan Laković, predsjednik Skupštine IKCG
  • Dušan Kokić, Predsjednik IKCG
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021