POZIV NA IZBORNU SJEDNICU SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA
03.09.2021

 

Na osnovu člana 39, 40, 41 i 42 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18 i 076/21) i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine Strukovne komore arhitekata, predsjednik Skupštine SKA Dragan Vuković, dipol.inž.arh., zakazuje Izbornu sjednicu Skupštine Strukovne komore arhitekata, koja će se održati dana 20.09.2021. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10.30 časova, u kongresnoj dvorani hotela “Voco Podgorica”  u Podgorici. Za sjednicu je predviđen sljedeći 

  

DNEVNI RED1. Izbor radnog predsjedništva;

2. Usvajanje dnevnog reda;

3. Izbor i izvještaj verifikacione komisije;

4. Izbor delegata za novi saziv Skupštine Strukovne komore arhitekata;

 

Na sjednicu se pozivaju svi aktivni članovi Strukovne komore arhitekata.

 

Shodno članu 7 Poslovnika o radu Skupštine strukovne komore arhitekata i članu 14 Statuta IKCG, članovi Komore imaju prvo da biraju i da budu birani u organe i tijela Komore, izuzimajući članove Komore sa mjestom boravka van teritorije Crne Gore i mlade inženjere, koji ne mogu biti birani u organe i tijela Komore.

 

Obavještavam Vas da će prisutni članovi na osnovu člana 7. Poslovnika o radu Skupštine strukovne komore arhitekata birati novi saziv Skupštine Strukovne komore arhitekata - najmanje 15 (petnaest) i najviše 20 (dvadeset) delegata Skupštine Strukovne komore arhitekata.

Pozivaju se sve aktivni članove Strukovne komore arhitekata koji žele da vrše funkciju delegata Skupštine Strukovne komore arhitekata, da to urade prijavom za funciju delegata Skupštine strukovne komore arhitekata.

Prijavu član podnosi lično ili može biti predložen od strane drugog člana, uz pisanu saglasnost predloženog kandidata da prihvata prijavu.

Prijave se podnose Sekretarijatu IKCG, najkasnije 10 dana prije datuma održavanja Izborne Skupštine, odnosno najkasnije 10.09.2021. godine (petak), do 10.30 časova.

Prijave se podnose lično ili putem elektronske pošte na e-mail ing.komora@t-com.me

Uz prijavu Kandidat, odnosno Predlagač obavezno dostavlja ispunjene i potpisane formulare  Prijava (Aneks 1) i Biografija (Aneks 3).

Prijave za delegata Skupštine Strukovne komore arhitekata mogu se podnijeti i na dan održavanja Izborne Skupštine, usmenim putem (lično ili predlogom od strane drugog člana). 

Sekretarijat IKCG će voditi evidenciju prijavljenih kandidata.

Za funkciju delegata Skupštine Strukovne komore  arhitekata nema ograničenja u broju mandata.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021