Važno!
24.06.2022

Poštovani članovi/ice Komore,


Molimo Vas da obratite pažnju na Dopis Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, koji možete vidjeti na LINKU.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021