INŽENJERSKA KOMORA CRNE GORE TRAŽI ODLAGANJE PRIMJENE EUROKODOVA
28.07.2022

Na sastanku koji je održan u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dana 08.07.2022. god., zatražili smo odlaganje isključivog projektovanja po Eurokodovima do 01.01.2023. godine i preispitivanje odluke Ministarstva prema kojoj će se svo projektovanje i proračuni konstruckija, počevši od 01.08.2022. godine vršiti prema Eurokodovima.

U obraćanju resornom Ministarstvu istakli smo sljedeće:

"Saglasni smo sa Vama da nije smisleno odlagati primjenu eurokodova do daljnjeg, bez odgovarajućih mjera i akcija koje bi na neki način pripremile investitore i inženjere za lakši prelaz i primjenu. S obzirom da se godinama unazad vršilo odlaganje primjene projektovanja isključivo po eurokodovima po jednu godinu, i tako godinu za godinom, možemo reći i da je došlo do opuštanja inženjera u smislu da će se odlaganje opet dogoditi i ove godine, te je Vaša odluka da nema daljeg odlaganja nespremno dočekala brojne investitore i projektante o čemu svjedoče brojni pozivi koji su nam po ovom pitanju upućeni prethodnih dana. Na gore pomenutom sastanku, prezentovali smo Vam rezultate sprovedene ankete među inženjerima, prema kojima je očigledno da projektanti, revidenti, izvođači radova nisu edukovani za primjenu projektovanja po eurokodovima, a dodatno otežava i činjenica da još uvijek nemamo diplomirane inženjere koji su kompletne studije završili učeći pravila projektovanja po eurokodovima. Prelaz na i primjena eurokodova definitivno neće biti laka s obzirom da učenje projektovanja po eurokodovima znači princip projektovanja i skoro pa potpuno ponovno savladavanje velike grupe predmeta na studijskom programu građevinarstvo i konstruktivnom smjeru na Građevinskom fakultetu.

Dodatno, mišljenja smo da bi prelaz na projektovanje konstrukcija isključivo po eurokodovima od 01.08.2022. god. prouzrokovao veliki problem u privredi jer bi se prelaz dogodio u sredini godine. Naime, veliki broj projekata koji još uvijek iz raznih razloga nisu dobili građevinske dozvole i nisu predati za dobijanje prijave građenja, izrađeni su po do sad važećim propisima i značilo bi da sada ta projektna dokumentacija mora da se izmjeni i preprojektuje, što bi značilo dodatni trošak za investitore i produžetak rokova za početak radova i nastao bi zastoj u građevinskoj industriji, što može izazvati razne ekonomske probleme u razvoju države i realizaciji projekata koje mi, kao inženjeri iz ove perspektive i ne možemo sagledati, a mogu predstavljati dodatni problem u godini istorijske krize.

Nagli prelaz poseban problem pravi javnim upravama koje imaju veliki broj projekata koji su u toku, kao i završenih projekata koji zbog različitih procedura (npr. izrada elaborata eksproprijacije, usaglašavanje drugih faza projekata, pribavljanje saglasnosti na projekte i sl.) nisu predati na obradu za građevinsku dozvolu ili prijavu građenja. Smatramo da bi ovakva odluka napravila veliki problem u privredi i da bi za lakši prelaz u projektovanju bilo neophodno sljedeće:

  • Odložiti obaveznu primjenu eurokodova za projektovanje do 01.01.2023. god. što bi predstavljalo veliku razliku u odnosu na prethodne godine jer bi odlaganje bilo samo do naredne kalendarske godine, a što bi predstavljalo logičnu odluku jer bi eurokodovi počeli da važe od početka naredne kalendarske godine;
  • Ministarstvo ekologije, urbanizma i prostornog planiranja, zajedno sa IKCG, da vrše intenzivnu medijsku kampanju da se projektovanje svih novougovorenih projekata odmah otpočne po eurokodovima;
  • Ministarstvo ekologije, urbanizma i prostornog planiranja da pošalje dopis Upravi za saobraćaj, Upravi javnih radova, opštinama i drugim javnim preduzećima, da prilikom raspisivanja budućih tendera kao uslov definišu da projektovanje mora da se vrši po eurokodovima, kao i da sve projekte koji su započeti i za koje ne mogu dobiti građevinsku dozvolu ili prijavu građenja do 01.01.2023. god. usmjere da odmah projektuju po eurokodovima;
  • SKGI bi svim svojim članovima poslala informaciju da se odlaganje vrši samo do 01.01.2023. god. te da upravo zbog Člana 83. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata na koji se pozivate u Vašem mailu od 25.07.2022. god., te da preporučujemo svojim članovima da projektovanje novougovorenih poslova odmah započnu po eurokodovima;
  • SKGI bi od septembra tekuće godine nastavila sa sprovođenjem intenzivnih kurseva projektovanja po eurokodovima i formiranju komisija koje bi bile na raspolaganju inženjerima za konsultacije prilikom izrade projektne dokumentacije." - navedeno je u dopisu Ministarstvu. 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021