VI SJEDNICA SKUPŠTINE SKA
11.01.2023

Na osnovu člana 41 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 22/18 i 76/21) i člana 9 Poslovnika o radu Skupštine Strukovne komore arhitekata, zakazana je VI SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA, koja će se održati u srijedu 25. januara 2023. godine, u prostorijama IKCG, sa početkom u 15 časova.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije i njen izvještaj;
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa V sjednice Skupštine Strukovne komore arhitekata;
  4. Informacija o radu SKA i IKCG u prethodnom periodu;
  5. Informacija o procesu izrade nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  6. Razmatranje i usvanjanje finansijskog plana SKA za 2023. godinu;
  7. Razmatranje i usvanjanje programa stručnog usavršavanja SKA za 2023. godinu;
  8. Razno.

 Na sjednicu se osim delegata Skupštine SKA, poziva i predsjednik Izvršnog odbora SKA Novica Mitrović. 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021