Opšti arhitektonski konkurs za Nove ideje, koncepte i vizije za autorsko učešće u predstavljanju Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2023. godine
19.01.2023

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoja arhitekture raspisuje Opšti arhitektonski konkurs za Nove ideje, koncepte i vizije za autorsko učešće u predstavljanju Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2023. godine u paviljonu Crne Gore u palati Malipjero.

Laboratorija Budućnosti:

Miraži (budućnosti) Crne Gore

/ Mirages of the Future (MNE)

 

Tema predstavljanja Crne Gore na Venecijanskom bijenalu arhitekture 2023. godine postavljena je - na bogatstvu resursa prirode, nasleđa i ljudi – čiji je talenat stvarao artefakte prošlosti trajne vrijednosti u kontekstu – pozadina izložbe, i predloga amalgama Novih vrijednosti – aktivnog izlagačkog principa: Budućnost karmički nastaje iz prošlosti.

Očekuje se ukazivanje na kapitalne i hitne teme kontakta prirode, nasleđa - i Nove arhitekture i pejzaža – u generisanju nove kulture i pospješenju razvoja svih regiona Crne Gore velikim/malim intervencijama u prirodnom/urbanom pejzažu, posebno većih/manjih poteza u stvaranju nove mreže dislociranih pozicija - pažljivim tretmanom i predlozima kroz vizije, koncepte, projektovanje, rekonstrukcije, revitalizacije - Novim artefaktima, pametno i etički ukomponovanim - lejerima Novog ponašanja u afirmisanju vrijednosti i akcentovanju decentralizovanih i neaktiviranih prirodnih i ljudskih resursa prirode, istorije, kulture - kroz principe aktivne i kreativne anticipacije Novog.

Autorski projekti/rješenja - naslovi radova, crteži i skice, kolaži, panorame, modeli, makete, fotografije, animacije, video radovi, tekstovi – treba da budu jasni i razumljivi. Očekuju se koncepti u duhu velikih vizionara arhitekture - Libijus Vudsa, Džona Hejduka, Ivana Leonidova, Bakminister Fulera, Žana Nuvela, Bernarda Čumija, Olafura Elijasona, Snohete, Kazujo Sedjime, Diler Skofidio i Renfroa, Sami Rintale… Stvoreno kulturno dobro Opusa novih ideja, koncepata i vizija, ovdje ostvareni, prikazani i izloženi na Bijenalu 2023., ukazivaće dalje gdje i kako dalje raditi na budućim konkursima i akcijama projektovanja i gradnje u Crnoj Gori, sa predlogom da posljedično novi rezultati sledećeg koraka budu javno prezentirani kroz državni tematski okvir razvoja i afirmacije arhitekture.

Raspis konkursa i sve potrebne informacije nalaze se na sajtu http://www.mirages.me/, e-mail adresa je: info@mirages.me.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021