V SJEDNICA SKUPŠTINE IKCG
24.01.2023

Na osnovu čl. 18, 19, 23 i 24 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18 i 076/21) i čl. 19 Poslovnika o radu Skupštine Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 112/22), predsjednik Skupštine IKCG Srđan Laković, dipl.inž.el., zakazao je V SJEDNICU SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, koja će se održati 02.02.2023. godine, sa početkom u 13,00 časova, u Sali „Plantaže – 13.jul“, Put Radomira Ivanovića br. 2, u Podgorici.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Izbor verifikacione komisije;
  2. Izvještaj verifikacione komisije;
  3. Verifikacija mandata Marka Blagojevića, dipl.inž.građ. za delegata Skupštine IKCG;
  4. Usvajanje dnevnog reda;
  5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IV sjednice Skupštine IKCG;
  6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Upravnog odbora, koji je po funkciji i predsjednik Komore;
  7. Donošenje odluke o izboru predsjednika Upravnog odbora, koji je po funkciji i predsjednik Komore;
  8. Razno.

 

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021