VI SJEDNICA SKUPŠTINE IKCG
10.03.2023

 

Na osnovu čl. 18, 19, 23 i 24 Statuta Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 022/18 i 076/21) i čl. 19 Poslovnika o radu Skupštine Inženjerske komore Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 112/22), zakazana je VI SJEDNICA SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE CRNE GORE, koja će se držati 21.03.2023. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali MILENIJUM – TC Mall of Montenegro, Bulevar Save Kovačevića 74, Podgorica.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 1. Izbor verifikacione komisije;
 2. Izvještaj verifikacione komisije;
 3. Verifikacija mandata delegata Skupštine Marka Blagojevića, dipl.inž.građ.
 4. Usvajanje dnevnog reda;
 5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa V sjednice Skupštine IKCG;
 6. Donošenje godišnjeg programa stručnog usavršavanja članova Komore za 2023. godinu;
 7. Razmatra i usvaja finansijski plan Komore za 2023. godinu;
 8. Razmatra i usvaja izvještaj o radu Komore za prethodnu godinu;
 9. Razmatra i usvaja finansijski izvještaj Komore za prethodnu godinu;
 10. Usvaja izvještaj o radu Nadzornog odbora Komore;
 11. Usvaja izvještaj o radu tužioca Komore;
 12. Razno.
© Inženjerska Komora Crne Gore 2021