I Z V J E Š T A J sa održanog predavanja iz oblasti kolovoznih konstrukcija – rješenje za ojačanje asfaltnih slojeva i računarska trajnost kolovozne konstrukcije ojačane termostabilnom mrežom od staklenih vlakana za armiranje asfalta
10.03.2023

IKCG - SKGI je shodno Programu obuka stručnog usavršavanja članova Komore, Pravilniku o stručnom usavršavanju članova Komore kao i Pravilnika o načinu vrednovanja stručnog usavršavanja ovlašćenog inženjera odnosno revizora počela sa realizacijom aktivnosti i ovo je jedna od aktivnosti koje predstoje do kraja ove godine.

Predavanje iz oblasti kolovoznih konstrukcija – rješenje za ojačanje asfaltnih slojeva i računarska trajnost kolovozne konstrukcije ojačane termostabilnom mrežom od staklenih vlakana za armiranje asfalta je održano 07.03.2023.god. u amfiteatru 015 na Tehničkim fakultetima Univerziteta Crne Gore u sa početkom u 13:00 časova, u organizaciji IKCG – Strukovne komore građevinskih inženjera i Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Predavanja su se odvijala prema sljedećoj agendi:

12:30-13:00 h – Registracija učesnika

13h – Pozdravna riječ – mr Olga Radulović, dipl.građ.inž., predsjednica SKGI, dr Katarina Mirković,dipl.građ.inž., članica SKGI

13:10 -13:45 h – Tema 1. Predavanje – Rješenje za ojačanje asfaltnih slojeva – Stepan Bohus – Adfors; Aleksandar Glišić - Adfors

13:45 – 14:15 h – Pitanja učesnika, diskusija

14:15 – 14:50 - Tema 2. Predavanje - Računarska trajnost kolovozne konstrukcije ojačane termostabilnom mrežom od staklenih vlakana za armiranje asfalta – Dragan Stojnić – Institut za puteve AD Beograd

14:50 – 15:30 – Pitanja učesnika, diskusija

15:30- 16:00 –  Zaključci

 

Predavanju iz oblasti kolovoznih konstrukcija je prisustvovalo 96 učesnika.

 

FOTOGRAFIJE

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021