PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU SAŽETKA RADA ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU "SEDMI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG" Podgorica, oktobar 2023. godine
18.04.2023

Strukovna komora elektro inženjera IKCG, upućuje poziv autorima za prijavu sažetaka radova za potrebe stručnog skupa:

“Sedmi dani elektro inženjera IKCG”

čije je održavanje planirano za 18. i 19. oktobar 2023. godine u Podgorici.

 

Poziv je upućen svima koji pokrivaju oblast elektrotehnike, a zainteresovani su da budu učesnici ovogodišnjeg stručnog skupa u ulozi predavača, odnosno autora radova.

 

Kako bi se kandidovali za učešće na skupu neophodno je Organizacionom odboru stručnog skupa dostaviti prijavu sa nazivom, temom i kratkim sažetkom rada, u formi Prijave sažetka rada, koja je data u prilogu ovog poziva.

Programski odbor stručnog skupa će, nakon sagledavanja dostavljenih sažetaka, donijeti odluku o tome da li je predložena tema aktuelna i da li se načelno prihvata.

Nakon prihvatanja sažetaka, o čemu će biti obaviješteni od strane Programskog odbora, autori treba da pristupe pripremi rada, u skladu sa Uputstvom o pripremi rada, koje je dato u prilogu ovog poziva.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova i/ili prezentovani na Stručnom skupu, kroz stručno predavanje, o čemu će konačnu odluku donijeti Programski odbor stručnog skupa.

 

Prijave sažetaka radova neophodno je poslati najkasnije do petka 5.maja 2023.god, na sljedeće e-mail adrese: milovanr@ucg.ac.me; zeljko.maras@ikcg.co.me; sandra.sipcic@ikcg.co.me

 

Obavještenje Programskog odbora stručnog skupa o tome da li se Prijava sažetka rada prihvata ili ne biće vam dostavljena do 10.05.2023.godine.

Autori čije Prijave sažetaka budu prihvaćene nakon toga, imaju  rok za dostavljanje inicijalnih verzija radova, do 20.06.2023. godine.

 

U prilogu poziva dostavljamo formular za PRIJAVU SAŽETKA RADA  i UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADA.

 

Ukoliko se prepoznajete u ulozi predavača, odnosno autora stručnog rada i imate želju da Vaš rad bude prezentovan na jednom od najvećih skupova elektro inženjerske struke Crne Gore, pozivamo Vas da se odazovete ovom pozivu i time date lični doprinos daljem razvoju struke.

 

Sandra Šipčić, dipl.inž.el., Predsjednica IO SKEI

Željko Maraš, dipl.inž.el., Predsjednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milovan Radulović, dipl.inž.el., Predsjednik Programskog odbora

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021