I KONGRES ARHITEKATA CRNE GORE
21.04.2023

27-28. maj 2023. godine,

Karisma Azul beach resort, Ulcinj

 

U okviru godišnjeg Programa stručnog usavršavanja članova/ica Komore, Strukovna komora arhitekata u partnerstvu sa Savezom arhitekata Crne Gore organizuje: I Kongres arhitekata Crne Gore. 

Cilj Kongresa je stručno usavršavanje članova, interaktivna diskusija o lokalnim problemima sa kojima se suočava arhitektonska profesija, ali i međunarodna razmjena iskustava.  

 

Program i satnica:

27. maj, subota

dolazak

do 17:00 h

Workshop I - Pozicija mladih arhitekata u CG

Workshop II - Idejna rješenja i rad GDA I GGA

Panel diskusija I - Problemi i rješenja

17:00 - 18:00 h

18:00 - 19:00 h

19:00 - 20:00 h

Svečani koktel

21:00 h

28. maj, nedelja

Workshop II - Uloga strukovnih udruženja

Workshop III - Koncept novih zakona

Panel diskusija II - Problemi i rješenja

09:00 - 10:00 h

10:00 - 11:00 h

11:00 - 12:00 h

slobodne aktivnosti 

12:00 - 15:00 h

 

Workshop IV - Stručna predavanja - prijave

Panel diskusija III - Problemi i rješenja

  15:00 - 16:00 h

  16:00 - 17:00 h

odlazak

od 17:00 h

 

Poziv:

Za Workshop IV pozivamo članove Strukovne komore arhitekata i Saveza arhitekata da dostave prijave stručnih radova i predavanja na teme koje smatraju adekvatnim vezano za temu kongresa. Od dostavljenih prijava Organizacioni tim će izabrati predavanja koja su adekvatna temi kongresa.

Prijavni list za stručno predavanje  (Obrazac za prijavu 2).

Prijave dostaviti na mail ivana.dobrkovic@basketing.me

 

Kotizacija:

Kotizacija za učešće na I kongresu arhitekata Crne Gore iznosi 30.00 €.

Kotizacija se plaća na žiro-račun IKCG (br. 530 - 1870 - 29  NLB Montenegrobanka ili 520 - 22560 - 04 Hipotekarna banka).

 

Smještaj:

Za učesnike kongresa obezbijeđene su specijalne cijene smještaja u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama u hotelu Karisma Azul beach resort, Ulcinj.  

Cijena smještaja za noćenje 27. maja na bazi Ultra All inclusive usluge iznosi: 

- u dvokrevetnim sobama 68,00 € po osobi /danu

- u jednokrevetnim sobama 96,00 € po osobi /danu

Ultra All inclusive usluga podrazumijeva neograničenu konzumaciju hrane i pića, korišćenje svih prostora u resortu, kao i svečani koktel.

Za učesnike kojima nije potreban smještaj i prisustvuju samo drugom danu Kongresa obezbijeđena je cijena dnevne ulaznice u resort koja iznosi  35,00 € po osobi/ danu (uključena neograničena konzumacija hrane i pića).

Usluge smještaja i dnevne ulaznice u resort se plaćaju direktno hotelu.

 

Napomena:

Broj bodova koji se stiče dvodnevnom prisustvom kongresu je 4 ( stručno područje ).

Broj bodova koji se stiče jednodnevnom prisustvom kongresu je 2 ( stručno područje ).

 

Broj mjesta je ograničen na 150 zbog kapaciteta konferencijske sale.

Prijave se dostavljaju do 01.05.2023 godine na mail ivana.dobrkovic@basketing.me  slanjem prijavnog lista  (Obrazac za prijavu 1).

 

Pravo učešča:

Pravo učešća imaju sve arhitekte bez obzira na to jesu li članovi Strukovne komore arhitekata IKCG, Saveza arhitekata ili nisu članovi strukovnog udruženja.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021