Odabrani projekti uspješno realizovani u privredi Crne Gore od strane Centra za transportne mašine i metalne konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
16.05.2023

Stručno predavanje: Odabrani projekti uspješno realizovani u privredi Crne Gore od strane Centra za transportne mašine i metalne konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Srijeda 31.maj 2023. godine, od 13:15h do 15:15h

Mašinski fakultet UCG, sala 211, Podgorica

 

Strukovna komora mašinskih inženjera IKCG poziva svoje članstvo da prisustvuje stručnom predavanju na temu:

Odabrani projekti uspješno realizovani u privredi Crne Gore od strane Centra za transportne mašine i metalne konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Predavač: Prof.dr Milorad Burić, Mašinski fakultet UCG

 

AGENDA

 

Broj bodova koji se stiče prisustvom predavanju za članove/ice SKMI je 2 (stručno područje).

 

Prijavljivanje:

Prijavljivanje polaznika vrši se putem elektronske platforme na sajtu IKCG. Neophodno je da član/ica IKCG ima registrovan nalog sa mail adresom prijavljenom u Registru članova IKCG.

Registracija naloga se vrši po detaljnom Uputstvu sa sajta - link:

UPUTSTVO ZA REGISTRACIJU KORISNIČKOG NALOGA NA SAJTU IKCG

Nakon uspješne registracije, na Vašem profilu (Lična prezentacija člana) u dijelu Stručno usavršavanje - Raspored konferencija, klikom na polje Prijavi (pored naziva teme seminara), Vaša prijava će biti evidentirana. Sistem će Vam dati povratnu informaciju o Vašoj prijavi.

Kapacitet sale je 60 mjesta. Rok za prijavljivanje je 30.05.2023.godine u 10h, kada će konačan spisak prijavljenih biti formiran. Nakon popunjavanja kapaciteta sale, prijavljivanje putem platforme više neće biti omogućeno. Hvala na razumijevanju.

 

Za dodatne informacije obratite se na mail: strucnousavrsavanje@ikcg.co.me 

IKCG poziva članove/ice SKMI da prisustvuju navedenom predavanju.  

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021