OKRUGLI STO POVODOM JAVNE RASPRAVE NA NACRTE ZAKONA
19.05.2023

Srijeda 31. maj 2023. godine

Sportsko-kulturni centar UCG

od 10,00 h do 15,00 h.

 

U skladu sa JAVNIM POZIVOM ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA, NACRTU ZAKONA O IZGRADNJI OBJEKATA I NACRTU ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA, kao i PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE O TEKSTU NACRTA POMENUTIH ZAKONA, objavljenim na sajtu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, obavještavamo članstvo da će se u organizaciji Inženjerske komore Crne Gore, održati OKRUGLI STO, dana 31. maja 2023. godine, u sali Sportsko-kulturnog centra UCG, ulica Baku br.1, u Podgorici, u terminu od 10,00 h do 15,00 h.

Inženjerska komora poziva svoje članstvo da prisustvuje okruglom stolu i aktivno se uključi u davanju primjedbi, predloga i sugestija na predmetne nacrte zakona.

 

NACRT ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA

NACRT ZAKONA O IZGRADNJI OBJEKATA

NACRT ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNIH OBJEKATA

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

VIŠE INFORMACIJA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021