Stručno predavanje: Osnove projektovanja konstrukcija prema Evrokodu EN 1997: geotehničko projektovanje
30.05.2023

Stručno predavanje: Osnove projektovanja konstrukcija prema Evrokodu EN 1997: geotehničko projektovanje

Četvrtak, 22.jun 2023. godine, od 11:30h do 15:15h (od 11:00h registracija učesnika)

Multimedijalna sala Sportsko kulturnog centra UCG, ul.Baku br.1, Podgorica

 

U skladu sa Planom obuke i programom stručnog usavršavanja za 2023. godinu Strukovna komora građevinskih inženjera organizuje stručno predavanje, dana 22. 6. 2023. godine sa početkom u 11:30 časova, u Multimedijalnoj sali Univerziteta CG, Sportsko kulturni centar, ul.Baku br.1 Podgoricana temu:

 

Osnove projektovanja konstrukcija prema Evrokodu EN 1997: geotehničko projektovanje

 

Predavač: dr Slobodan Živaljević, dipl.inž.građ. - vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Podgorici.

 

AGENDA

 

Cilj predavanja: Kratak uvid u Eurokod 7 - Geotehničko projektovanje - Dio 2: Istraživanje i ispitivanje građevinskog tla prema EC7.  Nakon toga se daje primjer proračuna potpornih zidova u programskom paketu GEO5. S obzirom da se radi o specifičnoj oblasti građevinarstva gde je od posebnog značaja iskustvo pojedinih učesnika u izgradnji vezano za lokalne geološko-geotehničke uslove, akcenat je na primerima iz gradjevinske prakse uz povremeno potrebno pozivanje na pojedine delove EC 7 relevantne za konkretni primjer. 

Sadržaj predavanja:

Geološko-geotehnički uslovi. Eurokod 7 - Geotehničko projektovanje - Dio 2: Istraživanje i ispitivanje građevinskog tla. Planiranje geotehničkih istraživanja građevinskog tla, preporuke za razmake i dubinu istražnih radova, kategorije metoda uzorkovanja i laboratorijske klase kvaliteta uzoraka. Terenska i laboratorijska ispitivanja tla i stijene, vrednovanje i primjena rezultata ispitivanja, karakteristične vrijednosti geotehničkih parametara (1.50 čas).

- Praktični primjeri: Proračun AB L potpornog zida u nasipu i masivnog potpornog zida od nearmiranog betona u usjeku. Seizmičko opterećenje potpornih zidova prema EC 8.5. ( 1.50 čas ).

 

Bodovanje:

Za članove/ice SKGI prisustvo na ovom predavanju će se vrednovati 2 boda (stručno područje), shodno Pravilnik o načinu vrednovanja stručnog usavršavanja

 

Prijavljivanje članova/ica SKGI:

Prijavljivanje za prisustvo na predmetnom predavanju vrši se putem elektronske platforme na sajtu IKCG. Neophodno je da član/ica IKCG ima registrovan nalog sa mail adresom prijavljenom u Registru članova IKCG.

Registracija naloga se vrši po detaljnom Uputstvu sa sajta - link:

UPUTSTVO ZA REGISTRACIJU KORISNIČKOG NALOGA NA SAJTU IKCG

 

Nakon uspješne registracije, logovanjem na sajt Komore, prijavljivanje za prisustvo ovom predavanju možete naći na Vašem profilu (Lična prezentacija) u dijelu Stručno usavršavanje - Raspored konferencija. Prijavite se klikom na polje Prijavi (pored naziva teme), Vaša prijava će biti evidentirana, a sistem će Vam automatski dati povratnu informaciju o Vašoj prijavi, u odnosu na raspoloživost mjesta u sali. 

Prijavljivanje je omogućeno isključivo za članove/ice Strukovne komore građevinskih inženjera, na gore pomenuti način.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE je ponedeljak, 19.06.2023. godine (u 10h), kada će se formirati konačan spisak prijavljenih. 

Kapacitet sale je 210 mjesta.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021