Izvještaj o realizovanom I Kongresu arhitekata
02.06.2023

U okviru godišnjeg programa stručnog usavršavanja članova Komore,
Strukovna komora arhitekata je u partnerstvu sa Savezom arhitekata 27. i
28. maja u ʺKarisma Azul beach resortʺ u Ulcinju organizovala prvi
kongres arhitekata Crne Gore, pod nazivom „Lack of Beauty“.

Kongres su otvorili Novica Mitrović, predsjednik strukovne komore
arhitekata i Zorica Krsmanović, državna sekretarka u Ministarstvu
ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Posebna predavanja su održali i Vladan Stevović, Glavni državni
arhitekta i Marina Izgarević Pavićević, generalna direktorica
Direktorata za planiranje prostora i informacione sisteme, kao i
Viktorija Nikolić i Tamara Marković iz direktorata Glavnog državnog
arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Stevović je govorio o načinu izrade idejnih rješenja, zakonskim
obavezama i sadržini tehničke dokumentacije za izradu Idejnog rješenja
kao i o čestim nedoumicama sa kojima se projektanti suočavaju prilikom
primjene pravilnika kojima je uređena forma planskog dokumenta i izrada
tehničke dokumentacije.

Kroz prezentaciju “Koncept novih zakona”, glavni državni arhitekta
zajedno sa generalnom direktoricom Direktorata za planiranje prostora i
informacione sisteme – Marinom Izgarević Pavićević govorio je o konceptu
novog seta zakonskih rješenja: Zakon o planiranju prostora, Zakon o
izgradnji objekata i Zakon o legalizaciji bespravnih objekata.

O poziciji mladih arhitekata u Crnoj Gori i regionu su govorile
arhitektice Đina Prnjat i Magdalena Raičević koje su kroz neobičnu formu
intervuja prikazale kako mlade arhitekte vide trenutnu arhitektonsku
scenu. Predsjednik strukovne komore arhitekata Novica Mitrović je
govorio o ulozi strukovnih udruženja. Stručna predavanja su održali i
Milica Vujošević i Jelena Rabrenović iz NVO Kana koje su govorile o
planiranju prostora i aktivizmu, Goran Ivo Marinović sa temom Neformalna
naselja na crnogorskom primorju kao smjernica za inkrementalni urbanizam
i Borislav Vukićević koji je predstavio projekte arhitekte Milan
Popovića nagrađene Republičkom nagradom lista “Borba“ za arhitekturu.

Cilj kongresa je bila edukacija članova, ali i interaktivna diskusija o
lokalnim problemima sa kojima se suočava arhitektonska profesija.

Kongres je okupio 140 arhitekata iz Crne Gore.

 

FOTOGRAFIJE

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021