Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu
07.07.2023

Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu objavljen je u Službenom listu Crne Gore, br. 066/23 od 30.06.2023. godine.

Tehnička dokumentacija za stambenu zgradu, u smislu ovog pravilnika, je dokumentacija koja se odnosi na arhitektnonski projekat stambene zgrade.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. januara 2024. godine.
 

PRAVILNIK

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021