Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu
26.12.2023

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je krajem juna ove godine donijelo Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu sa odloženom primjenom, odnosno sa primjenom od  1. januara 2024. godine. 

Period od pola godine je ostavljen kako bi se dao prostor projektantima da se upoznaju sa pravilnikom, ali i da bi se započeti projekti realizovali do procedure prijave građenja bez izmjene/usaglašavanja sa novim propisom.

Kako je znatan broj projekata, zbog administrativnih procedura (neimenovanja glavnog gradskog arhitekte ili nedovoljne kadrovske osposobljenosti kancelarija gradskih arhitekata, zbog čega je dio zahtjeva preuzimao glavni državni arhitekta), zaustavljen u postupku dobijanja saglasnosti od strane glavnog državnog odnono gradskog arhitekte, to je bilo neophodno izmijeniti pravilnik I dati novi rok za primjenu upravo za navedene slučajeve.

Neophodnost izmjene pravilnika je iskorišćen i za izmjenu priloga pravilnika u cilju usaglašavanja tehničkih rješenja u skladu sa primjedbama koje su dobijene od strane projektanata za bolje ili drugačije formulisanje.   

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo donijelo Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore, br. 113/23 od 15.12.2023.godine.

Na linku je prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu koji je objavljen i na internet stranici Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u rubrici ''Pravilnici'' - https://www.gov.me/clanak/135668-zakonska-regulativa-iz-oblasti-stanovanja.

Istovremeno obavještavamo da će norma propisana u stavu 2 člana 2 navedenog pravilnika, a koja se odnosi na izuzetak od primjene za stambene zgrade za koje je dobijena saglasnost ili podnijet zahtjev za davanje saglasnosti glavnog državnog, odnosno glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje arhitektonskog projekta zgrade, kao i za stambene zgrade za koje je započeta izrada Pojedinačne procjene od strane stručnog tima u okviru Područja Kotora ili započeta izrada Pojedinačne procjene za zaštićenu okolinu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita, upravljanje i posebne mjere očuvanja prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, koje je kao prirodno i kulturno dobro upisano na Listu svjetske baštine UNESCO, biti temporalnog karaktera odnosno da će novom izmjenom Pravilnika, nakon godinu dana njegove primjene, ista biti izbrisana.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021