INFORMACIJA O OBUCI
09.02.2024

Strukovna komora arhitekata u saradnji sa autorizovanim Autodesk Gold Partnerom kompanijom TeamCad organizuje obuku softvera Autodesk Revit.

Obuka će se realizovati u 7 termina, i u ukupnom trajanju od 14 školskih časova.

 

Početak:                      12. februar 2024. godine

Završetak:                    26. februar 2024. godine

 

SPISAK PRIJAVLJENIH ČLANOVA

 

Svi prijavljeni članovi informacije i link za obuku će dobiti putem e-maila, navedenog u prijavi.

Napominjemo članove da se prilikom prijave registruju pod imenom navedenim u prijavi, jer će prisustvo biti omogućeno samo prijavljenim članovima.

 

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA ZA NAVEDENU OBUKU, MOLIMO SVE PRIJAVLJENE ČLANOVE/ICE DA SE NAJKASNIJE DO PONEDJELJKA 12.02.2024. GODINE, DO 9H, ODJAVE SA OBUKE UKOLIKO NISU U MOGUĆNOSTI DA ISTU POHAĐAJU (na isti način kako su izvršili prijavu-preko svog naloga) I TAKO OSLOBODE MJESTO OSTALIM ZAINTERESOVANIM KOLEGAMA/INICAMA.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021