Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora
13.02.2024

Ministarstvo energetike i rudarstva je objavilo poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, sa rokom za dostavljanje primjedbi do 16.februara 2024.god.

Takođe, 12, 13. i 14. februara 2024. godine u terminu od 10.00 do 14.00 časova u prostorijama Stare zgrade Vlade u ul.Jovana Tomaševića bb, u Podgorici, biće organizovana tri okrugla stola u vezi navedenog nacrta zakona.

Više informacija može se naći na sajtu Ministarstva energetike i rudarstva:

https://www.gov.me/clanak/najava-okrugli-stolovi-na-nacrt-zakona-o-koriscenju-energije-iz-obnovljivih-izvora

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021