Održano stručno predavanje: Primjena regulacionih građevina kod uređenja rječnih dionica
29.03.2024

Inženjerska komora Crne Gore održala je stručno predavanje na temu: Primjena regulacionih građevina kod uređenja rječnih dionica.

Predavanje je održano 29.03.2024.godine sa početkom u 11h, uživo, u sali IKCG-a gdje je prisustvovalo 11 članova i putem ZOOM platforme gdje je predavanju pristupilo 138 članova.

Predavač Prof. dr Sreten Tomović, dipl.inž.građ., vanredni profesor na Građevinskom fakultetu UCG na predavanju je govorio o sljedećim temama:

  • Motivi uređenja rječnih dionica;
  • Regulacione građevine van rječnog toka-nasipi;
  • Principi trasiranja glavnog nasipa;
  • Dimenzionisanje obaloutvrde od kamenog nabačaja;
  • Paralelna i primarna regulaciona građevina u rječnom koritu- prave paralelne;
  • Poprečna i primarna regulaciona građevina u rječnom koritu-naper;
  • Primjena regulacionih građevina na realnoj rječnoj dionici.

Moderator je bila Darinka Radojičić, dipl.inž.građ.

Predavanje je ponovljeno u cilju nadoknađivanja bodova za 2023.godinu.

Učesnici su ostvarili 2 boda iz stručnog područja.

Ovo predavanje je još jedan korak u našem nastojanju da osiguramo najkvalitetnije stručno usavršavanje za naše članove/ice i pružimo im priliku da neprestalno napreduju u svom profesionalnom i ličnom razvoju.

FOTOGRAFIJE

PREZENTACIJA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021