VIII sjednica Izvršnog odbora Strukovne komore mašinskih inženjera
02.04.2024

 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Usvajanje Zapisnika sa VII sjednice IO SKMI;
  3. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sjednice IO SKMI;
  4. Informacije o radu UO IKCG (Izvjestioc: član UO IKCG ispred SKM)I;
  5. Aktivnosti vezane za  organizaciji “5.Međunarodnog stručnog skupa iz oblasti grijanja, hlađenja i klimatizacije”;
  6. Razno.      

Sjednica će se održati 09.04.2024.godine, sa početkom u 13:00 časova, u prostorijama Inženjerske komore Crne Gore.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021