Održano stručno predavanje: Izazovi i rješenja u integraciji obnovljivih izvora energije u distributivnu i prenosnu mrežu
15.05.2024

Strukovna komora elektro inženjera IKCG, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom u Podgorici i kompanijom Siemens, organizovala je stručno predavanje na temu: "Izazovi i rješenja u integraciji obnovljivih izvora energije u distributivnu i prenosnu mrežu".

Predavanje je održano 14.05.2024. godine sa početkom u 11h, u svečanoj sali Elektrotehničkog fakulteta gdje je prisustvovalo 26 članova Komore i brojni učesnici koji su se odazvali pozivu Siemens-a, dok je putem ZOOM platforme predavanju pristupilo 270 članova.

Uvodnu riječ predavanju dao je Mladen Terzić, dipl.inž.el.

Franziska Diestel, ispred Siemensa, održala je inspirativno izlaganje i dala dragocjene informacije i praktične smjernice za sve profesionalce u elektroenergetskom sektoru, istakla ključne izazove i inovativna rješenja u integraciji obnovljivih izvora energije u elektroenergetske mreže.

Članovi Komore ostvarili su 2 boda (stručno područje).

FOTOGRAFIJE

PREZENTACIJA

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021