KONSTITUTIVNA SJEDNICA IO SKMI
06.12.2021

Na osnovu člana 44 i 45 Statuta Inženjerske komore Crne Gore (Službeni list Crne Gore br. 022/18 od 11.04.2018.godine, 076/21 od 09.07.2021.godine), Predsjednik IO SKMI, Borislav Dragović, dipl.inž.maš saziva

 

KONSTITUTIVNU SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA

STRUKOVNE KOMORE MAŠINSKIH INŽENJERA 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje dnevnog reda;
  2. Upoznavanje sa Zapisnikom sa poslednje sjednice prethodnog saziva IO SKMI
  3. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka sa poslednje sjednice prethodnog saziva Izvršnog odbora;
  4. Informacije o radu UO IKCG (Izvjestioc: član UO IKCG ispred SKMI);
  5. Razmatranje i donošenje stava IO SKMI po pitanju sledećih akata IKCG:
  • Nacrta Finansijskog plana SKMI za 2022. godinu;
  • Nacrta Plana i Programa rada SKMI za 2022.godinu;
  • Nacrta Poslovnika o radu IO SKMI;
  1. Razno;

 

Sjednica će se održati u petak 10.12.2021.godine u 12:00 časova, u prostorijama Inženjerske Komore Crne Gore.

Za članove Izvršnog odbora sa mjestom stanovanja izvan Podgorice obezbijeđeni su putni troškovi.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021