POZIV AUTORIMA ZA PRIJAVU SAŽETKA RADA ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU "VI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG"
12.04.2022

POZIV AUTORIMA ZA PRIJAVU SAŽETKA RADA ZA UČEŠĆE NA STRUČNOM SKUPU "VI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG"

Podgorica, oktobar 2022.god

 

Strukovna komora elektro inženjera IKCG, upućuje poziv autorima za prijavu sažetaka radova za potrebe stručnog skupa “VI Dani elektro inženjera IKCG”, čije je održavanje planirano za 20 i 21.oktobar 2022.godine u Podgorici.

Poziv je upućen svima, koji pokrivaju oblast elektrotehnike, a zainteresovani su da budu učesnici ovogodišnjeg stručnog skupa u ulozi predavača, odnosno autora radova.

Kako bi se kandidovali za učešće na skupu neophodno je poslati prijavu sa nazivom, temom i kratkim sažetkom rada, u formi koja je data u prilogu.

Programski odbor Stručnog skupa će, nakon sagledavanja dostavljenih sažetaka, donijeti odluku o tome da li je predložena tema aktuelna i da li se načelno prihvata.

Nakon prihvatanja sažetaka, autori treba da pristupe pripremi rada, prema uputstvu, koje je dato u prilogu.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova i/ili prezentovani na Stručnom skupu, kroz stručno predavanje.

Sažetke radova neophodno je poslati najkasnije do srijede, 1. juna 2022. godine, na sledeće e-mail adrese: sandra.sipcic@ikcg.co.me, zeljko.maras@ikcg.co.me i milovanr@ac.me.

Obavještenje o tome da li se sažetak prihvata ili ne biće dostavljeno do 08.06.2022.godine. Rok za dostavljanje radova je 25.07.2022.godine. Rok za recenzije radova je 15.08.2022.godine, dok je rok za korekcije po osnovu recenzija je 25.08.2022.godine. Rok za dostavljanje prezentacija je 15.09.2022.godine.

U prilogu poziva dostavljamo formular za PRIJAVU SAŽETKA RADA i UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADA

Ukoliko se prepoznajete u ulozi predavača, odnosno autora stručnog rada i imate želju da Vaš rad bude prezentovan na jednom od najvećih skupova elektro inženjerske struke Crne Gore, pozivamo Vas da se odazovete ovom pozivu i time date lični doprinos daljem razvoju struke.

Sandra Šipčić, dipl.inž.el., Predsjednica SKEI

Željko Maraš, dipl.inž.el., Predsjednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milovan Radulović, dipl.inž.el., Predsjednik Programskog odbora

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021