Univerzalni dizajn i pristupačnost objektima kroz Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
16.05.2023

Stručno predavanje: Univerzalni dizajn i pristupačnost objektima kroz Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i  lica sa invaliditetom

Petak, 19.maj 2023. godine, od 11:30h do 13:00h (od 11:00h registracija učesnika)

Multimedijalna sala Sportsko kulturnog centra UCG, ul.Baku br.1, Podgorica

 

Inženjerska komora Crne Gore u okviru opšteg dijela Programa stručnog usavršavanja članova/ica Komore za tekuću godinu, organizuje stručno predavanje na temu:

Univerzalni dizajn i pristupačnost objektima kroz Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i  lica sa invaliditetom

 

Predavač: Jelena Raičević, Samostalna savjetnica I u Direktoratu za građevinarstvo, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Moderatorka: Marija Stjepčević, dipl.inž.arh., IKCG

 

AGENDA

 

Napomena:

Broj bodova koji se stiče prisustvom predavanju za članove/ice svih strukovnih komora je 2 (Opšti dio Programa stručnog usavršavanja članova/ica IKCG).

 

Prijavljivanje:

Prijavljivanje polaznika vrši se putem elektronske platforme na sajtu IKCG. Neophodno je da član/ica IKCG ima registrovan nalog sa mail adresom prijavljenom u Registru članova IKCG.

Registracija naloga se vrši po detaljnom Uputstvu sa sajta - link:

UPUTSTVO ZA REGISTRACIJU KORISNIČKOG NALOGA NA SAJTU IKCG

 

Nakon uspješne registracije, logovanjem na sajt Komore, predmetno predavanje možete naći na Vašem profilu (Lična prezentacija) u dijelu Stručno usavršavanje - Raspored konferencija. Prijavite se klikom na polje Prijavi (pored naziva teme predavanja), Vaša prijava će biti evidentirana, u odnosu na raspoloživost mjesta u sali. Sistem će Vam automatski dati povratnu informaciju o Vašoj prijavi.

Kapacitet ove sale je 210 mjesta. Nakon popunjavanja kapaciteta sale, prijavljivanje putem platforme više neće biti omogućeno. Svim zainteresovanim članovima/icama IKCG koji propuste priliku da prisustvuju, biće omogućen još jedan termin predavanja na ovu temu, u toku godine. Hvala na razumijevanju.

 

Za dodatne informacije obratite se na mail: strucnousavrsavanje@ikcg.co.me.

IKCG poziva svoje članove/ice da prisustvuju navedenom predavanju.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021